ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า v
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-\left(\frac{2}{3}v-\frac{4}{3}\right)\times 3=-6+2\left(v-2\right)
ตัวแปร v ไม่สามารถเท่ากับ 2 เนื่องจากไม่ได้กำหนดให้หารด้วยศูนย์ได้ คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 2\left(v-2\right)
-\left(2v-4\right)=-6+2\left(v-2\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ \frac{2}{3}v-\frac{4}{3} ด้วย 3
-2v+4=-6+2\left(v-2\right)
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ 2v-4 ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
-2v+4=-6+2v-4
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 2 ด้วย v-2
-2v+4=-10+2v
ลบ 4 จาก -6 เพื่อรับ -10
-2v+4-2v=-10
ลบ 2v จากทั้งสองด้าน
-4v+4=-10
รวม -2v และ -2v เพื่อให้ได้รับ -4v
-4v=-10-4
ลบ 4 จากทั้งสองด้าน
-4v=-14
ลบ 4 จาก -10 เพื่อรับ -14
v=\frac{-14}{-4}
หารทั้งสองข้างด้วย -4
v=\frac{7}{2}
ทำเศษส่วน \frac{-14}{-4} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย -2