ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
left parenthesis, x, minus, 3, right parenthesis, left parenthesis, 2, x, plus, 1, right parenthesis
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ
แบบทดสอบ
Polynomial

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

2x^{2}+x-6x-3
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ x-3 กับแต่ละพจน์ของ 2x+1
2x^{2}-5x-3
รวม x และ -6x เพื่อให้ได้รับ -5x
2x^{2}+x-6x-3
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ x-3 กับแต่ละพจน์ของ 2x+1
2x^{2}-5x-3
รวม x และ -6x เพื่อให้ได้รับ -5x