ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{-\frac{3}{4}+\sqrt{3}-\left(-\frac{3}{4}\right)-\left(-\sqrt{3}\right)}{2}
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ -\frac{3}{4}-\sqrt{3} ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
\frac{-\frac{3}{4}+\sqrt{3}+\frac{3}{4}-\left(-\sqrt{3}\right)}{2}
ตรงข้ามกับ -\frac{3}{4} คือ \frac{3}{4}
\frac{\sqrt{3}-\left(-\sqrt{3}\right)}{2}
เพิ่ม -\frac{3}{4} และ \frac{3}{4} เพื่อให้ได้รับ 0
\frac{\sqrt{3}+\sqrt{3}}{2}
ตรงข้ามกับ -\sqrt{3} คือ \sqrt{3}
\frac{2\sqrt{3}}{2}
รวม \sqrt{3} และ \sqrt{3} เพื่อให้ได้รับ 2\sqrt{3}
\sqrt{3}
ตัด 2 และ 2