ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ขยาย
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x^{2}+4x-3x-12
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ x-3 กับแต่ละพจน์ของ x+4
x^{2}+x-12
รวม 4x และ -3x เพื่อให้ได้รับ x
x^{2}+4x-3x-12
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ x-3 กับแต่ละพจน์ของ x+4
x^{2}+x-12
รวม 4x และ -3x เพื่อให้ได้รับ x