ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\exponential{(x - 2)}{2} + \exponential{(y - 4)}{2} = \exponential{6}{2} $
หาค่า x
Tick mark Image
หาค่า y
Tick mark Image
หาค่า x (complex solution)
Tick mark Image
หาค่า y (complex solution)
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\left(x-2\right)^{2}+\left(y-4\right)^{2}-\left(y-4\right)^{2}=36-\left(y-4\right)^{2}
ลบ \left(y-4\right)^{2} จากทั้งสองข้างของสมการ
\left(x-2\right)^{2}=36-\left(y-4\right)^{2}
ลบ \left(y-4\right)^{2} จากตัวเองทำให้เหลือ 0
\left(x-2\right)^{2}=-\left(y-10\right)\left(y+2\right)
ลบ \left(y-4\right)^{2} จาก 36
x-2=\sqrt{\left(10-y\right)\left(y+2\right)} x-2=-\sqrt{\left(10-y\right)\left(y+2\right)}
หารากที่สองของทั้งสองข้างของสมการ
x-2-\left(-2\right)=\sqrt{\left(10-y\right)\left(y+2\right)}-\left(-2\right) x-2-\left(-2\right)=-\sqrt{\left(10-y\right)\left(y+2\right)}-\left(-2\right)
เพิ่ม 2 ไปยังทั้งสองข้างของสมการ
x=\sqrt{\left(10-y\right)\left(y+2\right)}-\left(-2\right) x=-\sqrt{\left(10-y\right)\left(y+2\right)}-\left(-2\right)
ลบ -2 จากตัวเองทำให้เหลือ 0
x=\sqrt{\left(10-y\right)\left(y+2\right)}+2
ลบ -2 จาก \sqrt{\left(2+y\right)\left(10-y\right)}
x=-\sqrt{\left(10-y\right)\left(y+2\right)}+2
ลบ -2 จาก -\sqrt{\left(2+y\right)\left(10-y\right)}
x=\sqrt{\left(10-y\right)\left(y+2\right)}+2 x=-\sqrt{\left(10-y\right)\left(y+2\right)}+2
สมการได้รับการแก้ไขแล้ว
\left(y-4\right)^{2}+\left(x-2\right)^{2}-\left(x-2\right)^{2}=36-\left(x-2\right)^{2}
ลบ \left(x-2\right)^{2} จากทั้งสองข้างของสมการ
\left(y-4\right)^{2}=36-\left(x-2\right)^{2}
ลบ \left(x-2\right)^{2} จากตัวเองทำให้เหลือ 0
\left(y-4\right)^{2}=-\left(x-8\right)\left(x+4\right)
ลบ \left(x-2\right)^{2} จาก 36
y-4=\sqrt{\left(8-x\right)\left(x+4\right)} y-4=-\sqrt{\left(8-x\right)\left(x+4\right)}
หารากที่สองของทั้งสองข้างของสมการ
y-4-\left(-4\right)=\sqrt{\left(8-x\right)\left(x+4\right)}-\left(-4\right) y-4-\left(-4\right)=-\sqrt{\left(8-x\right)\left(x+4\right)}-\left(-4\right)
เพิ่ม 4 ไปยังทั้งสองข้างของสมการ
y=\sqrt{\left(8-x\right)\left(x+4\right)}-\left(-4\right) y=-\sqrt{\left(8-x\right)\left(x+4\right)}-\left(-4\right)
ลบ -4 จากตัวเองทำให้เหลือ 0
y=\sqrt{\left(8-x\right)\left(x+4\right)}+4
ลบ -4 จาก \sqrt{\left(4+x\right)\left(8-x\right)}
y=-\sqrt{\left(8-x\right)\left(x+4\right)}+4
ลบ -4 จาก -\sqrt{\left(4+x\right)\left(8-x\right)}
y=\sqrt{\left(8-x\right)\left(x+4\right)}+4 y=-\sqrt{\left(8-x\right)\left(x+4\right)}+4
สมการได้รับการแก้ไขแล้ว