ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{\left(x+2\right)\left(x^{2}-2x+4\right)}{x+2}
แยกตัวประกอบนิพจน์ที่ยังไม่ได้แยกตัวประกอบ
x^{2}-2x+4
ตัด x+2 ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{\left(x+2\right)\left(x^{2}-2x+4\right)}{x+2}
แยกตัวประกอบนิพจน์ที่ยังไม่ได้แยกตัวประกอบ
x^{2}-2x+4
ตัด x+2 ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน