ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x^{2}+3x+5x+15
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ x+5 กับแต่ละพจน์ของ x+3
x^{2}+8x+15
รวม 3x และ 5x เพื่อให้ได้รับ 8x
x^{2}+3x+5x+15
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ x+5 กับแต่ละพจน์ของ x+3
x^{2}+8x+15
รวม 3x และ 5x เพื่อให้ได้รับ 8x