ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\left(x+2\right)\left(x-1\right)^{2}
คูณ x-1 และ x-1 เพื่อรับ \left(x-1\right)^{2}
\left(x+2\right)\left(x^{2}-2x+1\right)
ใช้ทฤษฎีบททวินาม \left(a-b\right)^{2}=a^{2}-2ab+b^{2} เพื่อขยาย \left(x-1\right)^{2}
x^{3}-2x^{2}+x+2x^{2}-4x+2
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ x+2 กับแต่ละพจน์ของ x^{2}-2x+1
x^{3}+x-4x+2
รวม -2x^{2} และ 2x^{2} เพื่อให้ได้รับ 0
x^{3}-3x+2
รวม x และ -4x เพื่อให้ได้รับ -3x
\left(x+2\right)\left(x-1\right)^{2}
คูณ x-1 และ x-1 เพื่อรับ \left(x-1\right)^{2}
\left(x+2\right)\left(x^{2}-2x+1\right)
ใช้ทฤษฎีบททวินาม \left(a-b\right)^{2}=a^{2}-2ab+b^{2} เพื่อขยาย \left(x-1\right)^{2}
x^{3}-2x^{2}+x+2x^{2}-4x+2
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ x+2 กับแต่ละพจน์ของ x^{2}-2x+1
x^{3}+x-4x+2
รวม -2x^{2} และ 2x^{2} เพื่อให้ได้รับ 0
x^{3}-3x+2
รวม x และ -4x เพื่อให้ได้รับ -3x