Skip to main content
left parenthesis, u, plus, 3, right parenthesis, left parenthesis, u, minus, 6, right parenthesis
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

u^{2}-6u+3u-18
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ u+3 กับแต่ละพจน์ของ u-6
u^{2}-3u-18
รวม -6u และ 3u เพื่อให้ได้รับ -3u
u^{2}-6u+3u-18
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ u+3 กับแต่ละพจน์ของ u-6
u^{2}-3u-18
รวม -6u และ 3u เพื่อให้ได้รับ -3u