ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\left(st^{3}\right)^{4}u^{10}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 5 กับ 2 ให้ได้ 10
s^{4}\left(t^{3}\right)^{4}u^{10}
ขยาย \left(st^{3}\right)^{4}
s^{4}t^{12}u^{10}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 3 กับ 4 ให้ได้ 12
\left(st^{3}\right)^{4}u^{10}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 5 กับ 2 ให้ได้ 10
s^{4}\left(t^{3}\right)^{4}u^{10}
ขยาย \left(st^{3}\right)^{4}
s^{4}t^{12}u^{10}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 3 กับ 4 ให้ได้ 12