ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$(n - 6) (n - \fraction{1}{2}) $
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

n^{2}+n\left(-\frac{1}{2}\right)-6n-6\left(-\frac{1}{2}\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ n-6 กับแต่ละพจน์ของ n-\frac{1}{2}
n^{2}-\frac{13}{2}n-6\left(-\frac{1}{2}\right)
รวม n\left(-\frac{1}{2}\right) และ -6n เพื่อให้ได้รับ -\frac{13}{2}n
n^{2}-\frac{13}{2}n+\frac{-6\left(-1\right)}{2}
แสดง -6\left(-\frac{1}{2}\right) เป็นเศษส่วนเดียวกัน
n^{2}-\frac{13}{2}n+\frac{6}{2}
คูณ -6 และ -1 เพื่อรับ 6
n^{2}-\frac{13}{2}n+3
หาร 6 ด้วย 2 เพื่อรับ 3
n^{2}+n\left(-\frac{1}{2}\right)-6n-6\left(-\frac{1}{2}\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ n-6 กับแต่ละพจน์ของ n-\frac{1}{2}
n^{2}-\frac{13}{2}n-6\left(-\frac{1}{2}\right)
รวม n\left(-\frac{1}{2}\right) และ -6n เพื่อให้ได้รับ -\frac{13}{2}n
n^{2}-\frac{13}{2}n+\frac{-6\left(-1\right)}{2}
แสดง -6\left(-\frac{1}{2}\right) เป็นเศษส่วนเดียวกัน
n^{2}-\frac{13}{2}n+\frac{6}{2}
คูณ -6 และ -1 เพื่อรับ 6
n^{2}-\frac{13}{2}n+3
หาร 6 ด้วย 2 เพื่อรับ 3