ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. n
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

n^{2}-\left(2\sqrt{2}\right)^{2}
การคูณสามารถถูกแปลงเป็นยกกำลังสองต่างๆ โดยใช้กฎ: \left(a-b\right)\left(a+b\right)=a^{2}-b^{2} ได้
n^{2}-2^{2}\left(\sqrt{2}\right)^{2}
ขยาย \left(2\sqrt{2}\right)^{2}
n^{2}-4\left(\sqrt{2}\right)^{2}
คำนวณ 2 กำลังของ 2 และรับ 4
n^{2}-4\times 2
รากที่สองของ \sqrt{2} คือ 2
n^{2}-8
คูณ 4 และ 2 เพื่อรับ 8
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}n}(n^{2}-\left(2\sqrt{2}\right)^{2})
พิจารณา \left(n-2\sqrt{2}\right)\left(n+2\sqrt{2}\right) การคูณสามารถถูกแปลงเป็นยกกำลังสองต่างๆ โดยใช้กฎ: \left(a-b\right)\left(a+b\right)=a^{2}-b^{2} ได้
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}n}(n^{2}-2^{2}\left(\sqrt{2}\right)^{2})
ขยาย \left(2\sqrt{2}\right)^{2}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}n}(n^{2}-4\left(\sqrt{2}\right)^{2})
คำนวณ 2 กำลังของ 2 และรับ 4
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}n}(n^{2}-4\times 2)
รากที่สองของ \sqrt{2} คือ 2
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}n}(n^{2}-8)
คูณ 4 และ 2 เพื่อรับ 8
2n^{2-1}
อนุพันธ์ของพหุนามเป็นผลรวมของอนุพันธ์ของพจน์ในพหุนามนั้น อนุพันธ์ของพจน์คงตัวใดๆ คือ 0 อนุพันธ์ของ ax^{n} คือ nax^{n-1}
2n^{1}
ลบ 1 จาก 2
2n
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ให้ t^{1}=t