ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

8.8\times 100+3\times 10^{2}
คำนวณ 10 กำลังของ 2 และรับ 100
880+3\times 10^{2}
คูณ 8.8 และ 100 เพื่อรับ 880
880+3\times 100
คำนวณ 10 กำลังของ 2 และรับ 100
880+300
คูณ 3 และ 100 เพื่อรับ 300
1180
เพิ่ม 880 และ 300 เพื่อให้ได้รับ 1180