ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

8^{\frac{5}{3}}x^{\frac{5}{3}}
ขยาย \left(8x\right)^{\frac{5}{3}}
32x^{\frac{5}{3}}
คำนวณ 8 กำลังของ \frac{5}{3} และรับ 32
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(8^{\frac{5}{3}}x^{\frac{5}{3}})
ขยาย \left(8x\right)^{\frac{5}{3}}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(32x^{\frac{5}{3}})
คำนวณ 8 กำลังของ \frac{5}{3} และรับ 32
\frac{5}{3}\times 32x^{\frac{5}{3}-1}
ตราสารอนุพันธ์ของ ax^{n} nax^{n-1}
\frac{160}{3}x^{\frac{5}{3}-1}
คูณ \frac{5}{3} ด้วย 32
\frac{160}{3}x^{\frac{2}{3}}
ลบ 1 จาก \frac{5}{3}