ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{702}{27}-19
ลบ 12 จาก 714 เพื่อรับ 702
26-19
หาร 702 ด้วย 27 เพื่อรับ 26
7
ลบ 19 จาก 26 เพื่อรับ 7