ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\left(42y^{2}-56y^{3}+21\right)y^{5}
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 6y^{2}-8y^{3}+3 ด้วย 7
42y^{7}-56y^{8}+21y^{5}
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 42y^{2}-56y^{3}+21 ด้วย y^{5}
\left(42y^{2}-56y^{3}+21\right)y^{5}
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 6y^{2}-8y^{3}+3 ด้วย 7
42y^{7}-56y^{8}+21y^{5}
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 42y^{2}-56y^{3}+21 ด้วย y^{5}