ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

25n^{2}+5n\left(-\frac{1}{5}\right)-\frac{4}{5}\times 5n-\frac{4}{5}\left(-\frac{1}{5}\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ 5n-\frac{4}{5} กับแต่ละพจน์ของ 5n-\frac{1}{5}
25n^{2}-n-\frac{4}{5}\times 5n-\frac{4}{5}\left(-\frac{1}{5}\right)
ตัด 5 และ 5
25n^{2}-n-4n-\frac{4}{5}\left(-\frac{1}{5}\right)
ตัด 5 และ 5
25n^{2}-5n-\frac{4}{5}\left(-\frac{1}{5}\right)
รวม -n และ -4n เพื่อให้ได้รับ -5n
25n^{2}-5n+\frac{-4\left(-1\right)}{5\times 5}
คูณ -\frac{4}{5} ด้วย -\frac{1}{5} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
25n^{2}-5n+\frac{4}{25}
ทำการคูณในเศษส่วน \frac{-4\left(-1\right)}{5\times 5}
25n^{2}+5n\left(-\frac{1}{5}\right)-\frac{4}{5}\times 5n-\frac{4}{5}\left(-\frac{1}{5}\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ 5n-\frac{4}{5} กับแต่ละพจน์ของ 5n-\frac{1}{5}
25n^{2}-n-\frac{4}{5}\times 5n-\frac{4}{5}\left(-\frac{1}{5}\right)
ตัด 5 และ 5
25n^{2}-n-4n-\frac{4}{5}\left(-\frac{1}{5}\right)
ตัด 5 และ 5
25n^{2}-5n-\frac{4}{5}\left(-\frac{1}{5}\right)
รวม -n และ -4n เพื่อให้ได้รับ -5n
25n^{2}-5n+\frac{-4\left(-1\right)}{5\times 5}
คูณ -\frac{4}{5} ด้วย -\frac{1}{5} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
25n^{2}-5n+\frac{4}{25}
ทำการคูณในเศษส่วน \frac{-4\left(-1\right)}{5\times 5}