ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

20c^{2}-35c+12c-21
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ 5c+3 กับแต่ละพจน์ของ 4c-7
20c^{2}-23c-21
รวม -35c และ 12c เพื่อให้ได้รับ -23c
20c^{2}-35c+12c-21
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ 5c+3 กับแต่ละพจน์ของ 4c-7
20c^{2}-23c-21
รวม -35c และ 12c เพื่อให้ได้รับ -23c