ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

125-5^{2}-4\times 5-\left(3^{5}-4^{3}-10^{2}\right)
คำนวณ 5 กำลังของ 3 และรับ 125
125-25-4\times 5-\left(3^{5}-4^{3}-10^{2}\right)
คำนวณ 5 กำลังของ 2 และรับ 25
100-4\times 5-\left(3^{5}-4^{3}-10^{2}\right)
ลบ 25 จาก 125 เพื่อรับ 100
100-20-\left(3^{5}-4^{3}-10^{2}\right)
คูณ 4 และ 5 เพื่อรับ 20
80-\left(3^{5}-4^{3}-10^{2}\right)
ลบ 20 จาก 100 เพื่อรับ 80
80-\left(243-4^{3}-10^{2}\right)
คำนวณ 3 กำลังของ 5 และรับ 243
80-\left(243-64-10^{2}\right)
คำนวณ 4 กำลังของ 3 และรับ 64
80-\left(179-10^{2}\right)
ลบ 64 จาก 243 เพื่อรับ 179
80-\left(179-100\right)
คำนวณ 10 กำลังของ 2 และรับ 100
80-79
ลบ 100 จาก 179 เพื่อรับ 79
1
ลบ 79 จาก 80 เพื่อรับ 1