ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
แบบทดสอบ
Arithmetic

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\left(5^{3}\right)^{3}
ใช้กฎของเลขชี้กำลังเพื่อทำนิพจน์
5^{3\times 3}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน
5^{9}
คูณ 3 ด้วย 3
1953125
ยก 5 ไปยังกำลัง 9