Skip to main content
left parenthesis, 38, right parenthesis, equals, 56, minus, 14
ตรวจสอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

38=42
ลบ 14 จาก 56 เพื่อรับ 42
\text{false}
เปรียบเทียบ 38 กับ 42