Skip to main content
left parenthesis, 3, minus, 4, i, right parenthesis, minus, left parenthesis, minus, 3, minus, 4, i, right parenthesis
หาค่า
Tick mark Image
จำนวนจริง
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3-4i+\left(3+4i\right)
ตรงข้ามกับ -3-4i คือ 3+4i
3+3+\left(-4+4\right)i
รวมส่วนจริง และส่วนจินตภาพในหมายเลข 3-4i และ 3+4i
6
เพิ่ม 3 ไปยัง 3 เพิ่ม -4 ไปยัง 4
Re(3-4i+\left(3+4i\right))
ตรงข้ามกับ -3-4i คือ 3+4i
Re(3+3+\left(-4+4\right)i)
รวมส่วนจริง และส่วนจินตภาพในหมายเลข 3-4i และ 3+4i
Re(6)
เพิ่ม 3 ไปยัง 3 เพิ่ม -4 ไปยัง 4
6
ส่วนจริงของ 6 คือ 6