ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
แบบทดสอบ
Arithmetic

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\sqrt{3^{-2}}
ใช้กฎของเลขชี้กำลังเพื่อทำนิพจน์
3^{-2\times 0.5}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน
\frac{1}{3}
คูณ -2 ด้วย 0.5