ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{238}{17}-10
ลบ 14 จาก 252 เพื่อรับ 238
14-10
หาร 238 ด้วย 17 เพื่อรับ 14
4
ลบ 10 จาก 14 เพื่อรับ 4