ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{238}{31-14}
เพิ่ม 227 และ 11 เพื่อให้ได้รับ 238
\frac{238}{17}
ลบ 14 จาก 31 เพื่อรับ 17
14
หาร 238 ด้วย 17 เพื่อรับ 14