ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ขยาย
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

4x^{2}-6x-10x+15
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ 2x-5 กับแต่ละพจน์ของ 2x-3
4x^{2}-16x+15
รวม -6x และ -10x เพื่อให้ได้รับ -16x
4x^{2}-6x-10x+15
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ 2x-5 กับแต่ละพจน์ของ 2x-3
4x^{2}-16x+15
รวม -6x และ -10x เพื่อให้ได้รับ -16x