Skip to main content
left parenthesis, 2, x, plus, 5, right parenthesis, left parenthesis, 2, x, plus, 3, right parenthesis
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

4x^{2}+6x+10x+15
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ 2x+5 กับแต่ละพจน์ของ 2x+3
4x^{2}+16x+15
รวม 6x และ 10x เพื่อให้ได้รับ 16x
4x^{2}+6x+10x+15
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ 2x+5 กับแต่ละพจน์ของ 2x+3
4x^{2}+16x+15
รวม 6x และ 10x เพื่อให้ได้รับ 16x