ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ
แบบทดสอบ
Polynomial

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

4x^{2}+6x+10x+15
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ 2x+5 กับแต่ละพจน์ของ 2x+3
4x^{2}+16x+15
รวม 6x และ 10x เพื่อให้ได้รับ 16x
4x^{2}+6x+10x+15
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ 2x+5 กับแต่ละพจน์ของ 2x+3
4x^{2}+16x+15
รวม 6x และ 10x เพื่อให้ได้รับ 16x