ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\left(2m\right)^{2}-1-4m^{2}
พิจารณา \left(2m-1\right)\left(2m+1\right) การคูณสามารถถูกแปลงเป็นยกกำลังสองต่างๆ โดยใช้กฎ: \left(a-b\right)\left(a+b\right)=a^{2}-b^{2} ได้ ยกกำลังสอง 1
2^{2}m^{2}-1-4m^{2}
ขยาย \left(2m\right)^{2}
4m^{2}-1-4m^{2}
คำนวณ 2 กำลังของ 2 และรับ 4
-1
รวม 4m^{2} และ -4m^{2} เพื่อให้ได้รับ 0