ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. u
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

u-3+4u
รวม -2u^{2} และ 2u^{2} เพื่อให้ได้รับ 0
5u-3
รวม u และ 4u เพื่อให้ได้รับ 5u
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}(u-3+4u)
รวม -2u^{2} และ 2u^{2} เพื่อให้ได้รับ 0
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}(5u-3)
รวม u และ 4u เพื่อให้ได้รับ 5u
5u^{1-1}
อนุพันธ์ของพหุนามเป็นผลรวมของอนุพันธ์ของพจน์ในพหุนามนั้น อนุพันธ์ของพจน์คงตัวใดๆ คือ 0 อนุพันธ์ของ ax^{n} คือ nax^{n-1}
5u^{0}
ลบ 1 จาก 1
5\times 1
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ยกเว้น 0 ให้ t^{0}=1
5
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ให้ t\times 1=t และ 1t=t