ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$( - 2 ) \begin{bmatrix} \begin{array} { l l } { 3 } & { 18 } \\ { 4 } & { 10 } \end{array} \end{bmatrix} $