ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$(-\fraction{1}{3} x y) (3 \exponential{x}{2} + (12 x \exponential{y}{3}) * (-4 x y)) + x (-6 x y (\fraction{1}{\exponential{2}{x}}) - \exponential{y}{3}) $
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์