ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\left(\sqrt{x+2}\right)^{2}-2^{2}
การคูณสามารถถูกแปลงเป็นยกกำลังสองต่างๆ โดยใช้กฎ: \left(a-b\right)\left(a+b\right)=a^{2}-b^{2} ได้
x+2-2^{2}
คำนวณ \sqrt{x+2} กำลังของ 2 และรับ x+2
x+2-4
คำนวณ 2 กำลังของ 2 และรับ 4
x-2
ลบ 4 จาก 2 เพื่อรับ -2
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\left(\sqrt{x+2}\right)^{2}-2^{2})
พิจารณา \left(\sqrt{x+2}-2\right)\left(\sqrt{x+2}+2\right) การคูณสามารถถูกแปลงเป็นยกกำลังสองต่างๆ โดยใช้กฎ: \left(a-b\right)\left(a+b\right)=a^{2}-b^{2} ได้
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x+2-2^{2})
คำนวณ \sqrt{x+2} กำลังของ 2 และรับ x+2
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x+2-4)
คำนวณ 2 กำลังของ 2 และรับ 4
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x-2)
ลบ 4 จาก 2 เพื่อรับ -2
x^{1-1}
อนุพันธ์ของพหุนามเป็นผลรวมของอนุพันธ์ของพจน์ในพหุนามนั้น อนุพันธ์ของพจน์คงตัวใดๆ คือ 0 อนุพันธ์ของ ax^{n} คือ nax^{n-1}
x^{0}
ลบ 1 จาก 1
1
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ยกเว้น 0 ให้ t^{0}=1