ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\exponential{(\logN{e}{\fraction{\exponential{(x - 1)}{2}}{\exponential{x}{2}}})}{\prime} $
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์