ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{x^{3}y\times \frac{6}{y^{3}}}{4\times \frac{4}{x}}
หาร \frac{x^{3}y}{4} ด้วย \frac{\frac{4}{x}}{\frac{6}{y^{3}}} โดยคูณ \frac{x^{3}y}{4} ด้วยส่วนกลับของ \frac{\frac{4}{x}}{\frac{6}{y^{3}}}
\frac{\frac{x^{3}\times 6}{y^{3}}y}{4\times \frac{4}{x}}
แสดง x^{3}\times \frac{6}{y^{3}} เป็นเศษส่วนเดียวกัน
\frac{\frac{x^{3}\times 6}{y^{3}}y}{\frac{4\times 4}{x}}
แสดง 4\times \frac{4}{x} เป็นเศษส่วนเดียวกัน
\frac{\frac{x^{3}\times 6y}{y^{3}}}{\frac{4\times 4}{x}}
แสดง \frac{x^{3}\times 6}{y^{3}}y เป็นเศษส่วนเดียวกัน
\frac{\frac{6x^{3}}{y^{2}}}{\frac{4\times 4}{x}}
ตัด y ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{\frac{6x^{3}}{y^{2}}}{\frac{16}{x}}
คูณ 4 และ 4 เพื่อรับ 16
\frac{6x^{3}x}{y^{2}\times 16}
หาร \frac{6x^{3}}{y^{2}} ด้วย \frac{16}{x} โดยคูณ \frac{6x^{3}}{y^{2}} ด้วยส่วนกลับของ \frac{16}{x}
\frac{3xx^{3}}{8y^{2}}
ตัด 2 ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{3x^{4}}{8y^{2}}
เมื่อต้องการคูณเลขยกกำลังของฐานเดียวกัน บวกเลขชี้กำลังของจำนวนเหล่านั้นเข้าด้วยกัน บวก 1 กับ 3 ให้ได้ 4