ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\left(x+3\right)\times 3-\left(x-2\right)\times 5=1
ตัวแปร x ไม่สามารถเท่ากับค่า -3,2 เนื่องจากไม่ได้กำหนดให้หารด้วยศูนย์ได้ คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย \left(x-2\right)\left(x+3\right) ตัวคูณร่วมน้อยของ x-2,x+3,x^{2}+x-6
3x+9-\left(x-2\right)\times 5=1
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ x+3 ด้วย 3
3x+9-\left(5x-10\right)=1
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ x-2 ด้วย 5
3x+9-5x+10=1
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ 5x-10 ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
-2x+9+10=1
รวม 3x และ -5x เพื่อให้ได้รับ -2x
-2x+19=1
เพิ่ม 9 และ 10 เพื่อให้ได้รับ 19
-2x=1-19
ลบ 19 จากทั้งสองด้าน
-2x=-18
ลบ 19 จาก 1 เพื่อรับ -18
x=\frac{-18}{-2}
หารทั้งสองข้างด้วย -2
x=9
หาร -18 ด้วย -2 เพื่อรับ 9