ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\left(\frac{b^{3}a^{4}}{3}\right)^{3}
ตัด 2b^{2} ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{\left(b^{3}a^{4}\right)^{3}}{3^{3}}
เมื่อต้องการยกกำลัง \frac{b^{3}a^{4}}{3} ให้ยกกำลังทั้งตัวเศษและตัวส่วนแล้วหาร
\frac{\left(b^{3}\right)^{3}\left(a^{4}\right)^{3}}{3^{3}}
ขยาย \left(b^{3}a^{4}\right)^{3}
\frac{b^{9}\left(a^{4}\right)^{3}}{3^{3}}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 3 กับ 3 ให้ได้ 9
\frac{b^{9}a^{12}}{3^{3}}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 4 กับ 3 ให้ได้ 12
\frac{b^{9}a^{12}}{27}
คำนวณ 3 กำลังของ 3 และรับ 27
\left(\frac{b^{3}a^{4}}{3}\right)^{3}
ตัด 2b^{2} ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{\left(b^{3}a^{4}\right)^{3}}{3^{3}}
เมื่อต้องการยกกำลัง \frac{b^{3}a^{4}}{3} ให้ยกกำลังทั้งตัวเศษและตัวส่วนแล้วหาร
\frac{\left(b^{3}\right)^{3}\left(a^{4}\right)^{3}}{3^{3}}
ขยาย \left(b^{3}a^{4}\right)^{3}
\frac{b^{9}\left(a^{4}\right)^{3}}{3^{3}}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 3 กับ 3 ให้ได้ 9
\frac{b^{9}a^{12}}{3^{3}}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 4 กับ 3 ให้ได้ 12
\frac{b^{9}a^{12}}{27}
คำนวณ 3 กำลังของ 3 และรับ 27