ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{9}{4}-\left(\frac{2}{5}\right)^{-3}
คำนวณ \frac{2}{3} กำลังของ -2 และรับ \frac{9}{4}
\frac{9}{4}-\frac{125}{8}
คำนวณ \frac{2}{5} กำลังของ -3 และรับ \frac{125}{8}
-\frac{107}{8}
ลบ \frac{125}{8} จาก \frac{9}{4} เพื่อรับ -\frac{107}{8}