ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\left(\frac{2}{3}+\frac{2}{3}\right)^{2}\times \frac{6^{2}}{12^{2}}
ทำเศษส่วน \frac{4}{6} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2
\left(\frac{4}{3}\right)^{2}\times \frac{6^{2}}{12^{2}}
เพิ่ม \frac{2}{3} และ \frac{2}{3} เพื่อให้ได้รับ \frac{4}{3}
\frac{16}{9}\times \frac{6^{2}}{12^{2}}
คำนวณ \frac{4}{3} กำลังของ 2 และรับ \frac{16}{9}
\frac{16}{9}\times \frac{36}{12^{2}}
คำนวณ 6 กำลังของ 2 และรับ 36
\frac{16}{9}\times \frac{36}{144}
คำนวณ 12 กำลังของ 2 และรับ 144
\frac{16}{9}\times \frac{1}{4}
ทำเศษส่วน \frac{36}{144} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 36
\frac{4}{9}
คูณ \frac{16}{9} และ \frac{1}{4} เพื่อรับ \frac{4}{9}