ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\left(\frac{2^{3}x^{3}}{y}\right)^{-2}
ตัด y ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\left(\frac{8x^{3}}{y}\right)^{-2}
คำนวณ 2 กำลังของ 3 และรับ 8
\frac{\left(8x^{3}\right)^{-2}}{y^{-2}}
เมื่อต้องการยกกำลัง \frac{8x^{3}}{y} ให้ยกกำลังทั้งตัวเศษและตัวส่วนแล้วหาร
\frac{8^{-2}\left(x^{3}\right)^{-2}}{y^{-2}}
ขยาย \left(8x^{3}\right)^{-2}
\frac{8^{-2}x^{-6}}{y^{-2}}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 3 กับ -2 ให้ได้ -6
\frac{\frac{1}{64}x^{-6}}{y^{-2}}
คำนวณ 8 กำลังของ -2 และรับ \frac{1}{64}
\left(\frac{2^{3}x^{3}}{y}\right)^{-2}
ตัด y ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\left(\frac{8x^{3}}{y}\right)^{-2}
คำนวณ 2 กำลังของ 3 และรับ 8
\frac{\left(8x^{3}\right)^{-2}}{y^{-2}}
เมื่อต้องการยกกำลัง \frac{8x^{3}}{y} ให้ยกกำลังทั้งตัวเศษและตัวส่วนแล้วหาร
\frac{8^{-2}\left(x^{3}\right)^{-2}}{y^{-2}}
ขยาย \left(8x^{3}\right)^{-2}
\frac{8^{-2}x^{-6}}{y^{-2}}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 3 กับ -2 ให้ได้ -6
\frac{\frac{1}{64}x^{-6}}{y^{-2}}
คำนวณ 8 กำลังของ -2 และรับ \frac{1}{64}