ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
left parenthesis, start fraction, 1, divided by, square root of, 2, end square root, end fraction, plus, start fraction, 1, divided by, square root of, 3, end square root, end fraction, right parenthesis, dot, left parenthesis, start fraction, 1, divided by, square root of, 2, end square root, end fraction, minus, start fraction, 1, divided by, square root of, 3, end square root, end fraction, right parenthesis, start text, space, a, n, space, end text, left parenthesis, start fraction, 3, divided by, square root of, 5, end square root, end fraction, minus, start fraction, 2, divided by, square root of, 6, end square root, end fraction, right parenthesis
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. a
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์