ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$(\fraction{1}{2}) - (\fraction{2}{3}) + (-({1\fraction{1}{6}})) $
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{3}{6}-\frac{4}{6}-\frac{1\times 6+1}{6}
ตัวคูณร่วมน้อยของ 2 และ 3 เป็น 6 แปลง \frac{1}{2} และ \frac{2}{3} ให้เป็นเศษส่วนด้วยตัวหาร 6
\frac{3-4}{6}-\frac{1\times 6+1}{6}
เนื่องจาก \frac{3}{6} และ \frac{4}{6} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้ลบโดยการลบตัวเศษ
-\frac{1}{6}-\frac{1\times 6+1}{6}
ลบ 4 จาก 3 เพื่อรับ -1
-\frac{1}{6}-\frac{6+1}{6}
คูณ 1 และ 6 เพื่อรับ 6
-\frac{1}{6}-\frac{7}{6}
เพิ่ม 6 และ 1 เพื่อให้ได้รับ 7
\frac{-1-7}{6}
เนื่องจาก -\frac{1}{6} และ \frac{7}{6} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้ลบโดยการลบตัวเศษ
\frac{-8}{6}
ลบ 7 จาก -1 เพื่อรับ -8
-\frac{4}{3}
ทำเศษส่วน \frac{-8}{6} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2