ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{3}{6}+\frac{4}{6}-\left(-\frac{1\times 6+1}{6}\right)
ตัวคูณร่วมน้อยของ 2 และ 3 เป็น 6 แปลง \frac{1}{2} และ \frac{2}{3} ให้เป็นเศษส่วนด้วยตัวหาร 6
\frac{3+4}{6}-\left(-\frac{1\times 6+1}{6}\right)
เนื่องจาก \frac{3}{6} และ \frac{4}{6} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{7}{6}-\left(-\frac{1\times 6+1}{6}\right)
เพิ่ม 3 และ 4 เพื่อให้ได้รับ 7
\frac{7}{6}-\left(-\frac{6+1}{6}\right)
คูณ 1 และ 6 เพื่อรับ 6
\frac{7}{6}-\left(-\frac{7}{6}\right)
เพิ่ม 6 และ 1 เพื่อให้ได้รับ 7
\frac{7}{6}+\frac{7}{6}
ตรงข้ามกับ -\frac{7}{6} คือ \frac{7}{6}
\frac{7+7}{6}
เนื่องจาก \frac{7}{6} และ \frac{7}{6} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{14}{6}
เพิ่ม 7 และ 7 เพื่อให้ได้รับ 14
\frac{7}{3}
ทำเศษส่วน \frac{14}{6} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2