ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\left(x-3\right)\left(x^{2}+3x+9\right)
เขียน x^{3}-27 ใหม่เป็น x^{3}-3^{3} ผลต่างของกำลังสามสามารถแยกตัวประกอบได้โดยใช้กฎ: a^{3}-b^{3}=\left(a-b\right)\left(a^{2}+ab+b^{2}\right) พหุนาม x^{2}+3x+9 ไม่มีการแยกตัวประกอบเนื่องจากไม่มีรากตรรกยะ