ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\left(x+2\right)\left(x^{2}-2x+4\right)
เขียน x^{3}+8 ใหม่เป็น x^{3}+2^{3} ผลรวมของกำลังสามสามารถแยกตัวประกอบได้โดยใช้กฎ: a^{3}+b^{3}=\left(a+b\right)\left(a^{2}-ab+b^{2}\right) พหุนาม x^{2}-2x+4 ไม่มีการแยกตัวประกอบเนื่องจากไม่มีรากตรรกยะ