ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x^{2}-5x+6=0
เมื่อต้องการแก้อสมการ ให้แยกตัวประกอบด้านซ้ายมือ สมการพหุนามกำลังสองสามารถแยกตัวประกอบโดยใช้การแปลง ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right) ที่ x_{1} และ x_{2} เป็นผลเฉลยของสมการกำลังสอง ax^{2}+bx+c=0
x=\frac{-\left(-5\right)±\sqrt{\left(-5\right)^{2}-4\times 1\times 6}}{2}
สามารถแก้ไขสมการทั้งหมดของฟอร์ม ax^{2}+bx+c=0 ได้โดยใช้สูตรกำลังสอง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} แทน 1 สำหรับ a -5 สำหรับ b และ 6 สำหรับ c ในสูตรกำลังสอง
x=\frac{5±1}{2}
ทำการคำนวณ
x=3 x=2
แก้สมการ x=\frac{5±1}{2} เมื่อ ± เป็นบวก และเมื่อ ± เป็นลบ
\left(x-3\right)\left(x-2\right)<0
เขียนอสมการใหม่โดยใช้ผลเฉลยที่ได้
x-3>0 x-2<0
เพื่อให้ผลคูณเป็นค่าลบ x-3 และ x-2 ต้องเป็นเครื่องหมายตรงกันข้าม พิจารณากรณีเมื่อ x-3 เป็นค่าบวก และ x-2 เป็นค่าลบ
x\in \emptyset
เป็นเท็จสำหรับ x ใดๆ
x-2>0 x-3<0
พิจารณากรณีเมื่อ x-2 เป็นค่าบวก และ x-3 เป็นค่าลบ
x\in \left(2,3\right)
ผลเฉลยที่แก้ไขอสมการทั้งสองคือ x\in \left(2,3\right)
x\in \left(2,3\right)
ผลเฉลยสุดท้ายคือการรวมผลเฉลยที่ได้