ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\exponential{(x)}{2} = y $
หาค่า y
Tick mark Image
หาค่า x (complex solution)
Tick mark Image
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

y=x^{2}
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย