ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\exponential{(x)}{2} + 2 x + \squareroot{\exponential{(x)}{2} + 2 x + 3} = 12 $
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์