ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
หาค่า x_2
Tick mark Image
หาค่า x (complex solution)
Tick mark Image
หาค่า x_2 (complex solution)
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

5^{-5x+x_{2}+6}=1
ใช้กฎของเลขชี้กำลังและลอการิทึมเพื่อแก้สมการ
\log(5^{-5x+x_{2}+6})=\log(1)
ใส่ลอการิทึมของทั้งสองข้างของสมการ
\left(-5x+x_{2}+6\right)\log(5)=\log(1)
การหาค่าลอการิทึมของจำนวนที่ยกกำลังคือ กำลังคูณกับลอการิทึมของจำนวน
-5x+x_{2}+6=\frac{\log(1)}{\log(5)}
หารทั้งสองข้างด้วย \log(5)
-5x+x_{2}+6=\log_{5}\left(1\right)
โดยสูตรการเปลี่ยนแปลงของฐาน \frac{\log(a)}{\log(b)}=\log_{b}\left(a\right)
-5x=-\left(x_{2}+6\right)
ลบ x_{2}+6 จากทั้งสองข้างของสมการ
x=-\frac{x_{2}+6}{-5}
หารทั้งสองข้างด้วย -5
5^{x_{2}+6-5x}=1
ใช้กฎของเลขชี้กำลังและลอการิทึมเพื่อแก้สมการ
\log(5^{x_{2}+6-5x})=\log(1)
ใส่ลอการิทึมของทั้งสองข้างของสมการ
\left(x_{2}+6-5x\right)\log(5)=\log(1)
การหาค่าลอการิทึมของจำนวนที่ยกกำลังคือ กำลังคูณกับลอการิทึมของจำนวน
x_{2}+6-5x=\frac{\log(1)}{\log(5)}
หารทั้งสองข้างด้วย \log(5)
x_{2}+6-5x=\log_{5}\left(1\right)
โดยสูตรการเปลี่ยนแปลงของฐาน \frac{\log(a)}{\log(b)}=\log_{b}\left(a\right)
x_{2}=-\left(6-5x\right)
ลบ -5x+6 จากทั้งสองข้างของสมการ