ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

9+6\times 3-9
คำนวณ -3 กำลังของ 2 และรับ 9
9+18-9
คูณ 6 และ 3 เพื่อรับ 18
27-9
เพิ่ม 9 และ 18 เพื่อให้ได้รับ 27
18
ลบ 9 จาก 27 เพื่อรับ 18