ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{1}{x^{2}y^{-3}}
ใช้กฎของเลขชี้กำลังเพื่อทำนิพจน์
\frac{1}{x^{2}}\times \frac{1}{y^{-3}}
เมื่อต้องการเพิ่มผลคูณของสองจำนวนขึ้นไปไปยังกำลัง ยกกำลังแต่ละจำนวน แล้วหาผลคูณ
x^{2\left(-1\right)}y^{-3\left(-1\right)}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน
\frac{1}{x^{2}}y^{-3\left(-1\right)}
คูณ 2 ด้วย -1
\frac{1}{x^{2}}y^{3}
คูณ -3 ด้วย -1